Pracovníci

Vedúca katedry:
Mgr. Diana Židová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry:
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

Sekretariát:
Ing. Mária Škrovinová

Profesor:
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Docenti:
doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD.
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
Mgr. Zuzana Sándorová, PhD. (funkčné miesto)

Odborní asistenti:
PaedDr. Pavol Burcl, PhD.
PhDr. Zuzana Dostálová, PhD. (materská dovolenka)
PaedDr. Zuzana Hrdličková, Ph.D.
Mgr. Katarína Chválová, PhD.
Mgr. Jana Kamenická, PhD.
Mgr. Diana Židová, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Gábor Gutai
Mgr. Gregor Vnučko

Externí doktorandi:
Mgr. Petra Čančová
Mgr. et Mgr. Katarína Devečková
Mgr. Marzena Foltyn
Mgr. Nikola Lehotská

Technická podpora:
Mgr. Martin Jankovič