Pracovníci

Vedúca katedry:
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry:
doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

Sekretariát:
Ing. Mária Škrovinová

Profesor:
prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Docenti:
doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD.
doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

Odborní asistenti:
PhDr. Zuzana Dostálová, PhD.
PhDr. Ingrid Kálaziová, PhD.
Mgr. Jana Kamenická, PhD.
Mgr. Klaudia Pauliková, PhD.
Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
Mgr. Diana Židová, PhD.

Interní doktorandi:
Mgr. Petra Ivenz
Mgr. Gregor Vnučko

Externí doktorandi:
Mgr. Jana Bekešová
Mgr. Petra Čančová
Mgr. Marzena Foltyn
Mgr. Karolína Jakubíková
PaedDr. Ing. Beáta Jelínková
Mgr. Nina Kellerová
Mgr. Nikola Lehotská
Mgr. Iveta Romanová

Technická podpora:
Mgr. Martin Jankovič