Udalosti

Pedagóg z KLIŠ PF UKF ako „Keynote Speaker“ na svetovom kongrese

Doc. Mgr. Eva Reid, PhD. z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre, bola pozvaná ako expertka na vzdelávanie nadaných detí so špecializáciou na vyučovanie anglického jazyka na svetový kongres, ktorý sa uskutočnil 3. 6. 2021 v online priestore. Kongres bol organizovaný Národným inštitútom pre vzdelávanie v Bieloruskej republike. Vďaka online priestoru sa […]

Udalosti

Internacionalizácia vysokých škôl prostredníctvom CLIL

V dňoch 11.-12.3.2021 sa uskutočnil medzinárodný seminár s názvom ESP and CLIL – Current Drivers of HEI Internationalisation. Tento seminár sa konal ako výstup z Vyšehradského projektu CLIL – HET, ktorý sa zaoberá zavádzaním metodiky CLIL na vysokých školách. Jeho spoluriešiteľkou je aj členka katedry KLIŠ PF UKF v Nitre, Mgr. Elena Kováčiková, PhD. Ako expert na CLIL a didaktiku […]

Udalosti

KLIŠ PF UKF v Nitre – miesto stretnutia projektu Erasmus+ DIREKT

Na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií sa 2.-5. júla 2019 stretli členovia medzinárodného projektu Erasmus+ „Developing Trans-regional information literacy for lifelong learning and the knowledge economy [DIREKT]“. Kolegovia z Írska (Limerick), Nemecka (Drážďany), Číny (Peking, Xi`an, Nanjing), Kazachstanu (Almaty, Nur-sultan, Kostanay) a Ruska (St. Petersburg, Petrozavodsk, Saransk, Vladivostok) sa venovali najmä otázkam týkajúcich sa finalizácie projektu. Hlavným cieľom […]

Udalosti

Hlasy absolventov katedry KLIS o vyučovaní anglického jazyka

V rámci projektu APVV-15-0368 Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy sa v sobotu, 22.6. 2019 o 15,00 stretli bývalí absolventi katedry Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre so svojimi vysokoškolskými pedagógmi. Na pôde svojej Alma mater diskutovali o aktuálnom postavení učiteľa anglického jazyka v rôznych typoch škôl. […]

Udalosti

Foreign Languages and Cultures 2019 – Súťažná prehliadka prác študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Dňa 15.mája 2019 sa na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych  štúdií uskutočnila každoročná prehliadka prác ŠVOČ. Tentokrát sa jej zúčastnili dvaja študenti bakalárskeho a šesť študentov magisterského stupňa štúdia. Kým na bakalárskom stupni sa predstavili práce jazykovedného zamerania, v magisterskej sekcii bol záber širší, a okrem jazykovedy boli zastúpené aj oblasti didaktiky anglického jazyka, literatúry, kultúry a translatológie. Vo svojich prezentáciách […]

Udalosti

Gymnazisti a KLIŠ v krajskej knižnici

Pedagógovia a doktorandi z Katedry lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre predstavili Pedagogickú fakultu a jej študijné programy nitrianskym gymnazistom dňa 13. marca 2019 v priestoroch Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Ide o tradičnú akciu, ktorá sa stretáva so spokojnosťou na oboch stranách. Počas 45 minút pedagógovia interaktívnou formou preverili znalosť študentov z anglického jazyka v rámci skupinovej súťaže […]

Udalosti

Renomovaná autorka a pedagogička Dorothy Zemach z USA prezentovala workshopy na KLIŠ

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF v Nitre hosťovala renomovanú autorku Dorothy Zemach zo Spojených štátov amerických. Navštívila katedru 13. marca 2019 v rámci partnerského projektu  medzi Medzinárodnou asociáciou učiteľov anglického jazyka ako cudzieho jazyka (IATEFL) – Slovenskej komory angličtinárov, IATEFL Slovinsko a IATEFL Maďarsko, veľvyslanectvami USA v Bratislave, Ľublane a Budapešti. V rámci […]