Udalosti

Naše pracovníčky získali 2 ceny rektora za rok 2022

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., udelil našim pracovníčkam, prof. PaedDr. Zdene Kráľovej, PhD. a Mgr. Jane Kamenickej, PhD., Cenu rektora UKF za rok 2022 za ich vedecké články: “Positive emotional stimuli in teaching foreign language vocabulary” (DOI: 10.1016/j.system.2021.102678, dostupný tu) a „The impact of emotionally competent stimuli on […]

Udalosti

Dekan PF UKF odovzdal Cenu dekana za rok 2021 našim pracovníčkam

Dekan a predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej VR PF UKF) doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. pri príležitosti konania zasadnutia VR PF UKF dňa 01.12.2022 udelil našim pracovníčkam Cenu dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa za rok 2021 na základe návrhu odbornej komisie na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre v kategórii „Cena dekana za […]

Udalosti

Naša študentka vytvorila preklady textov na výstavu „Gloriae Dei creatum“

Gloriae Dei creatum (Utvorené na slávu Božiu) je názov výstavy kolekcie autorských liturgických rúch, ktorá prebiehala na Nitrianskom hrade počas júla a augusta tohto roka. Ústredným bodom výstavy boli rúcha použité pri príležitosti návštevy pápeža Františka v septembri 2021. Študentka našej katedry Bc. Renáta Kunová, ktorá pracuje na Nitrianskom hrade ako turistická sprievodkyňa, mala počas tohto […]

Udalosti

ERL konferencia ´On Pedagogy and Linguistics Joining Forces´

V dňoch 21.-22. júna 2022 sa na pôde Pedagogickej fakulty uskutočnila medzinárodná konferencia v hybridnej forme, ktorú organizovala Katedra anglického jazyka a kultúry v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Educational Role of Language na čele s jej zakladateľom Michalom Daszkiewiczom, Phd. Univerzity v Gdansk. Prezenční účastníci zo 7 krajín a online hostia z ďalších 6 krajín […]