Absolventi

Všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti umožňujú absolventom katedry uplatniť sa nielen ako učitelia anglického jazyka na základných, stredných a vysokých školách, ale aj v súkromnom sektore, kde je potrebná excelentná úroveň ovládania anglického jazyka vo všetkých jeho funkčných štýloch.

Naši absolventi pracujú ako učitelia anglického jazyka a literatúry; ako redaktori zahraničného spravodajstva v slovenských printových a audiovizuálnych médiách; ako organizátori propagačných podujatí a komerčných konferencií; ako zamestnanci slovenských a zahraničných firiem, v ktorých sa vyžaduje písomná i ústna komunikácia v anglickom jazyku; ako interkultúrni mediátori a projektoví manažéri v prekladateľských a tlmočníckych firmách.

 

Mgr. Sandra Benkovicsová

učiteľka anglického jazyka na ZŠ v Nových Zámkoch

Mgr. Jana Boškovičová

Production Manager, medzinárodná spoločnosť Allan Lloyds, Bratislava

Mgr. Tomáš Bozó

učiteľ anglického jazyka na Gymnáziu Párovská 1, Nitra, autor poviedok v slovenskom i anglickom jazyku

Mgr. Juraj Datko, PhD.

vysokoškolský pedagóg,
KLIŠ PF UKF, Nitra
(09/2016 – 08/2021)

Mgr. Katarína Ďurišová

digital aviation industry, Maintenance and Engineering KLM, Amsterdam, Holandsko

Mgr. Soňa Gajdošová

odborný referent-učiteľ, Jazykový inštitút pod Generálnym štábom SR Liptovský Mikuláš

Mgr. Michaela Kališová

Deputy Head of Production, medzinárodná spoločnosť Allan Lloyds, Bratislava

Mgr. Zuzana Kočišková

Property assistant in an estate agency, London

Mgr. Radovan Kováč

HR Assistent and & Research, PERSONALIT SK&CZ, Nitra

Mgr. Martin Múčka

Bussines specialist for OTC pre Českú a Slovenskú republiku, spoločnosť Reckitt Benckiser, Praha

Mgr. John Mark Chavez Opon

učiteľ anglického jazyka na Gymnáziu Párovská 1, Nitra (2018-2020)

Mgr. Michal Pigula

lektor anglického jazyka v súkromnej jazykovej škole, prekladateľ

Mgr. Petra Ivenz

doktorandka,  KAJK PF UKF, Nitra

Mgr. Veronika Ságová, PhD.

učiteľka anglického jazyka na strednej škole

Mgr. Gabriela Mikulová, PhD.

učiteľka anglického jazyka na SŠ, Kysucké Nové Mesto

Mgr. Jana Kamenická, PhD.

poverená zástupkyňa vedúcej katedry a odborná asistentka, KAJK PF UKF, Nitra

Mgr. Klaudia Pauliková, PhD.

odborná asistentka, KAJK PF UKF, Nitra (09/2020 – 01/2022)

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné vzťahy,
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
+ docent,  Katedra anglického jazyka a literatúry,
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline