doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Elena Kováčiková, doc., Mgr., PhD.
E-mail: ekovacikova@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Elena_Kovacikova
Telefón:
Kancelária: DRB02201

Vzdelanie a vedecká príprava

1995 – 2000 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, odbor: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii anglický jazyk – hudobná výchova
Project diplomovej práce: Vyučovanie anglického jazyka cez hudbu
Jún 1998 – október 1998 University of Akron, Ohio, USA (semestrálne štúdium)
2008 – 2010 PhD. štúdium Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, odbor: Odborová didaktika
2010 – 2013 PhD. štúdium KLIŠ, PF, UKF Nitra: odborová didaktika (1.1.10) – didaktika anglického jazyka a literatúry
Dizertačná práca: Modernizácia výučby anglického jazyka prostredníctvom metodiky CLIL na vysokých školách nefilologického zamerania

Zamestnania

Od 2014 – Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, PF UKF v Nitre: odborný asistent
2007 – 2014 Katedra cudzích jazykov, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU, Nitra, odborný asistent
2000 – 2007 E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, vyučovanie anglického jazyka vo všetkých vekových kategóriách, obchodná angličtina, odborná angličtina, príprava na certifikátne skúšky a na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

Pedagogická činnosť

Vyučovanie jazykových systémov v AJ
Vyučovanie komunikačných zručností v AJ
Vyučovanie anglického jazyka pre dospelých
Vyučovanie anglického jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Vyučovanie žiakov so špeciálnymi potrebami
Integrovaná didaktika anglického jazyka a literatúry
Bilingválne vzdelávanie a CLIL
Odborný anglický jazyk
Základy hudobnej kultúry
Koordinátor praxe študentov učiteľstva anglického jazyka a literatúry