Ing. Mária Škrovinová

Meno a priezvisko, tituly: Mária Škrovinová, Ing.
E-mail: mskrovinova@ukf.sk
Telefón: +421 37 6408 230
Kancelária: DRB02030