Mgr. Jana Kamenická, PhD.

UČITEĽ MÁ V RUKÁCH OBROVSKÚ MOC

Keď sa Peter Parker stal Spider-manom, dostal od svojho strýka životnú radu: „S veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť.“ Koľkým ľuďom zachránil Spider-man život? A koľko ľudských životov bolo vložených pod ochranu učiteľských rúk? Koľko učiteľov dostalo takúto životnú radu od svojich strýkov, učiteľov, vychovávateľov? Spider-mana nazývame hrdinom, lebo v našich očiach ním je… Učiteľov nazývame rôznymi menami – každého takým menom, aké si v našich očiach zaslúži…

Učiteľ má v rukách obrovskú moc – moc otvárať a zatvárať dvere budúcich možností svojich žiakov. Učiteľ je záhradníkom, ktorý má moc zasievať a starať sa o úrodu vo svojej záhradke. Zároveň má však aj moc škodiť a ničiť… A hoci som mala k učiteľstvu celý život veľmi blízko, túto pravdu som si uvedomila až vtedy, keď som sa sama stala učiteľkou…

Už počas môjho štúdia na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch som mala tú česť stretnúť hneď niekoľko učiteľov-hrdinov. Už vtedy mi bolo jasné, že odborné vedomosti a umenie učiť sú dve rozdielne veci. Odborník ovláda učebnú látku – ale učiteľ ju nielen ovláda, ale aj vie naučiť. Dobrá správa je, že umenie učiť sa dá naučiť.

TÚLAVÉ TOPÁNKY

Vždy ma fascinovalo cestovanie a ďaleké krajiny… Fakt, že som v malej dedinke pod Malou Fatrou strávila celých 5 rokov v anglicky hovoriacom prostredí bilingválneho gymnázia, mi otvorilo možnosti natoľko, že som ešte pred prekročením hranice dospelosti mala možnosť pracovať ako tlmočníčka a prekladateľka pre rôzne spoločnosti s medzinárodnou distribučnou sieťou. Čím dlhšie som bola v takomto prostredí, tým viac ma to lákalo do sveta. Moje cestovanie po svete začalo jazykovým pobytom na SOL School v Barnstaple-i v UK. Netrvalo dlho a dostala som ponuku tlmočiť v Hong-Kongu na HKTDC Hong Kong International Lighting Fair. Po úspešnom ukončení štúdia na BGMH v Sučanoch a s maturitným vysvedčením z anglického jazyka na úrovni C1, som vedela, že na vysokej škole sa chcem venovať štúdiu angličtiny a mojej ďalšej vášni – hudbe. V tom čase som dostala ponuku stať sa učiteľkou anglického jazyka na Súkromnom bilingválnom Gymnáziu v Dolnom Kubíne, čo pre prváčku-vysokoškoláčku nebolo jednoduché – keďže moji študenti boli iba o 2 roky mladší odo mňa. Bola to pre mňa životná lekcia – kedy som sa naučila, že byť odborníkom a byť učiteľom sú dve rozdielne veci.

Krátko na to ma moja túžba spoznávať svet zaviala do Írska – kde 20-ročná tlmočníčka-prekladateľka a učiteľka z bilingválneho gymnázia dostala v Dubline pracovnú ponuku, ktorá sa jednoducho neodmieta – stala sa zo mňa zmrzlinárka-jogurtárka pre prestížnu Dublinskú značku „Mooch Frozen Yogurt“. Vtedy som zistila, že zmrzlina a mrazený jogurt sa dajú jesť každý deň – bez ohľadu na počasie a jazykovú úroveň. 🙂

A hoci to bude znieť neuveriteľne, po dlhých úvahách a ponuke manažérskej pozície som sa po niekoľkých mesiacoch môjho Írskeho dobrodružstva nakoniec rozhodla, že sa vrátim k tlmočeniu, prekladaniu a… do školy… V tom čase som mala 21 rokov…

SVEDOMITÝ ŠTUDENT A ODHODLANIE STAŤ SA VZORNÝM UČITEĽOM

Návrat na Slovensko a vysokú školu som neoľutovala, keďže v anglicky hovoriacom prostredí som zostala. Pridaným bonusom pre mňa bola hra na klavíri, na gitare, na 3 druhoch fláut a spev, ktorým som sa s vášňou venovala v rámci štúdia i vo svojom voľnom čase. Čerešničkou na torte bol pre mňa červený diplom a cena dekana, ktorými som úspešne ukončila bakalárske štúdium. Vďaka dvom veľmi inšpiratívnym vyučujúcim, Mgr. Jele Kehoe, PhD. a PaedDr. Kataríne Tišťanovej, PhD., som v tej dobe už veľmi dobre vedela, že dráha vysokoškolskej učiteľky bude pre mňa tou pravou cestou.

Práve preto som sa rozhodla pre magisterské a doktorandské štúdium na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Spomedzi všetkých univerzít na Slovensku totiž táto katedra najviac dbala na výučbu didaktiky anglického jazyka. Do didaktiky som sa zamilovala už počas môjho bakalárskeho štúdia a vedela som, že to bude láska na celý život.

Práve na hodinách didaktiky má budúci učiteľ priestor naučiť sa učiteľskému umeniu. Vďaka praxi v školstve, ktorú som počas môjho štúdia na vysokej škole nazbierala, som vedela, že práve didaktika je to, čo budúci učiteľ pre svoju prax potrebuje. V tom čase som popri štúdiu vyučovala na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského v Nitre a rekreačne pokračovala v prekladaní a tlmočení, napríklad na medzinárodnej konferencii o kryptomenách v Klagenfurte. Netušila som ako, a magisterské štúdium ubehlo ako voda. Možno práve preto, že som si tento čas naozaj plnými dúškami užívala v spoločnosti úžasných spolužiakov a vyučujúcich. Vďaka dôrazu na didaktiku anglického jazyka som vedela, že čas strávený štúdiom na UKF nie je premrhaný, ale zmysluplne využitý.

Spomínam si na deň promócie, keď som sa lúčila s mojimi spolužiakmi – držiac v ruke červený diplom a cenu dekana – s presvedčením, že ako učiteľka chcem byť v tomto ohľade príkladom pre svojich budúcich študentov (moje svedomie by mi nedovolilo postaviť sa pred mojich budúcich študentov s vedomím, že som na vysokej škole z predmetov, ktoré budem v budúcnosti vyučovať, prechádzala s ledva dostatočným hodnotením 🙂 ). V ten deň som už jasne vedela, kadiaľ bude pokračovať moja cesta – a to za titulom PhD. a kariérou vysokoškolskej učiteľky.

CELOŽIVOTNÉ POVOLANIE

Doktorandské štúdium pod úžasným profesionálnym vedením pani prof. PaedDr. Zdeny Kráľovej, PhD. malo pre mňa dovtedy nepoznanú príchuť. Stal sa zo mňa vedec a moju lásku k učiteľskému umeniu som posunula na vyššiu úroveň – začala som sa zaoberať neurovedeckými a psychologickými pohľadmi na proces učenia. Výskum vplyvu emócií na proces učenia ma priviedol až k mojim japonským kolegom – ktorí ma inšpirovali k vytvoreniu vlastnej teórie „Ovocného stromu“: https://www.researchgate.net/publication/352493105_Apple_Tree_Model_of_Emotion-Involved_Processing_Videos_for_Emotions_and_Foreign_Language_Learning . Avšak celosvetové rozšírenie pandémie COVID-19 mi týždeň pred odletom znemožnilo 3-mesačnú stáž pod ich vedením v japonskej Osake. Verím však, že keď sa situácia zlepší, s kolegami z Osaky a Kyota sa osobne v zdraví stretneme. J

Moje štúdium na UKF ubehlo ako voda. Dnes sa teším titulu PhD. a cene rektora a uvedomujem si, že moja vášeň pre didaktiku a vedu je viac než len vášeň… Je to povolanie… Pripravujem budúcich učiteľov na ich budúcu profesiu… Mojou úlohou je byť nielen odborníkom, ale aj učiteľom. Mojou úlohou nie je len vyučovať, ale aj zapaľovať vášeň pre vyučovanie v mojich študentoch.

Dnes, viac než kedykoľvek predtým, si uvedomujem, aká veľká zodpovednosť prichádza s úlohou učiteľa a o to viac s úlohou vysokoškolského učiteľa. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, si uvedomujem, že každý študent potrebuje svojho učiteľa-hrdinu: https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion