PhDr. Zuzana Dostálová, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: PhDr. Zuzana Dostálová, PhD.
E-mail: ztabackova@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Zuzana_Tabackova
Telefón: +421 37 6408 235
Kancelária: DRB02160
(materská dovolenka)

Vzdelanie a vedecká príprava

2011 PhD. v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo, umelecký preklad, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2009 PhDr. v odbore politológia, orientálne štúdiá, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2002 – 2007 Magister v odbore politológia, orientálne štúdiá, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
2000 – 2005 Magister v odbore žurnalistika – anglický jazyk a literatúra, prospech s vyznamenaním, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Cena Volksbank Gran Prix za študijné výsledky a publikačnú činnosť počas štúdia
1995 – 2000 Evanjelické gymnázium v Tisovci, bilingválne

Oblasť výskumu

Americká menšinová literatúra (americkí autori arabského, indického, čínskeho a pod. pôvodu)
Postkoloniálna literatúra
Americká poézia

Pedagogická činnosť

Americká literatúra
Americká literatúra (prehľad)
Multikulturalizmus a etnickí autori v americkej literatúre
Úvod do literatúry
Didaktizovaná dráma anglofónnych literatúr
Štylistika anglického jazyka
Praktická štylistika anglického jazyka
Prekladové semináre
Úvod do tlmočenia

Ostatné aktivity

Študijný poradca pre odbor anglický jazyk a kultúra
vedenie dramatického krúžku
editovanie časopisu EnJoY