Mgr. Diana Židová, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Diana Židová, Mgr., PhD.
E-mail: dzidova@ukf.sk
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Diana_Zidova
Telefón: +421 37 6408 235
Kancelária: DRB02160

Vzdelanie a vedecká príprava

2008-2010: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra; kvalifikačný stupeň: Mgr.
2011-2014: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – neslovanské jazyky a literatúry: anglistika; kvalifikačný stupeň: PhD.

Zamestnania

2017 – Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, PF UKF v Nitre: odborná asistentka
2014 – 2017 – Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF UCM, Trnava: odborná asistentka

Pedagogická činnosť

Kultúra národnostných menšín
Medzinárodné európske inštitúcie a normy
Vybrané kapitoly z anglofónnych literatúr
Interpretácia literárneho textu
Literatúra písaná po anglicky
Úvod do dejín a kultúry USA
Odborná prax (I,II,III)