Medzinárodná spolupráca

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií aktívne spolupracuje s množstvom zahraničných inštitúcií. Pedagógovia KLIŠ absolvovali množstvo prednáškových pobytov v Európe, Ázii a USA. Niekoľko študentov každoročne absolvuje štúdiá a stáže v krajinách EU v rámci programu Erasmus+. Študenti bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia majú možnosť stráviť jeden alebo dva semestre na týchto inštitúciách:

Študenti bakalárskeho štúdia

 • KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT, Eichstaett, Germany (011 Education) (023 Languages)
 • KU LEUVEN, Leuven, Belgium (023 Languages)
 • MERSIN UNIVERSITESI, Mersin, Turkey (023 Languages)
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Antakya, Turkey (0114 Teacher training with subject specialization)
 • CUMHURIYET UNIVERSITY , Sivas, Turkey (0114 Teacher training with subject specialization, 023 Languages)
 • PRIVATE PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ, Linz, Austria (0114 Teacher training with subject specialization)
 • PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT, Lillebaelt, Denmark (011 Education)
 • PROFESSIONSHØJSKOLEN UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK, Esbjerg, Haderslev, Denmark (011 Education)
 • SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ, Warsaw, Poland (023 Languages)
 • UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Salamanca, Spain (0111 Education science)
 • UNIWERSYTET GDANSKI, Gdansk, Poland (0923 Social work, 0111 Education)
 • ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY, Istanbul, Turkey (0110 Education, 023 Languages)
 • UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, Ústí nad Labem, Česká republika

Študenti magisterského štúdia

 • KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT, Eichstaett, Germany (011 Education) (023 Languages)
 • MERSIN UNIVERSITESI, Mersin, Turkey (023 Languages)
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Antakya, Turkey (0114 Teacher training with subject specialization)
 • CUMHURIYET UNIVERSITY , Sivas, Turkey (0114 Teacher training with subject specialization, 023 Languages)
 • PRIVATE PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ, Linz, Austria (0114 Teacher training with subject specialization)
 • PROFESSIONSHOEJSKOLEN LILLEBAELT, Lillebaelt, Denmark (011 Education)
 • SZKOLA WYZSZA PSYCHOLOGII SPOLECZNEJ, Warsaw, Poland (023 Languages)
 • UNIWERSYTET GDANSKI, Gdansk, Poland (0923 Social work, 0111 Education)
 • ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY, Istanbul, Turkey (0110 Education, 023 Languages)
 • UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ, Ústí nad Labem, Česká republika

PhD študenti

 • KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT-INGOLSTADT, Eichstaett, Germany (011 Education)
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Antakya, Turkey (0114 Teacher training with subject specialization)
 • UNIWERSYTET GDANSKI, Gdansk, Poland (0923 Social work, 0111 Education)
 • CUMHURIYET UNIVERSITY , Sivas, Turkey (0114 Teacher training with subject specialization)
 • ISTANBUL SABAHATTIN ZAIM UNIVERSITY, Istanbul, Turkey (0110 Education, 023 Languages)

ERASMUS+ KA171

Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami mimo EÚ
– Japonsko (Kansai University in Osaka, Osaka) – Mgr. Jana Kamenická, PhD. (hlavná riešiteľka), prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. (riešiteľka)

ERASMUS+ KA107

Mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami mimo EÚ
– USA (Beloit College, Wisconsin)
– Ruská federácia (Ogarev Mordovia State University, Saransk)

ERASMUS+ KA2

Rozvoj transregionálnej informačnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie a znalostnú ekonomiku – DIREKT (2017-2019)

Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF bola zapojená do medzinárodného projektu Erasmus+ Rozvoj transregionálnej informačnej gramotnosti pre celoživotné vzdelávanie a znalostnú ekonomiku (DIREKT). Pracovníci katedry sa spolu s kolegami z Írska a Nemecka ako experti zabezpečovali edukačnú časť projektu.
Do projektu bolo zapojených 14 zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií. Hlavným cieľom bolo rozvoj a zlepšenie vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na študentov, mladých vedeckých pracovníkov a učiteľov s cieľom rozvinúť ich informačnú gramotnosť a akademické písanie v angličtine. Tento cieľ vychádza z Bolonského procesu v snahe zaviesť kompetencie v informačnej gramotnosti do vzdelávacích programov (bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium) a podporiť rozvoj celoživotného vzdelávania v spoločnosti.
Koordinátor z Európskej únie: Limerick Institute of Technology, Ireland

Partneri:

Technische Universitat Dresden (TUD);
Limerick Institute of Technology (LIT);
Paul Francis East representing The Pyramid Group (TPG);
Constantine the Philosopher University (UKF);
Ogarev Mordovia State University (MRSU);
Far Eastern Federal University (FEFU);
Immanuel Kant Baltic Federal University (IKBFU);
Petrozavodsk State University (PetrSU);
Al-Farabi Kazak National University (KazNU);
Seifullin Kazakh Agrotechnical University (KATU);
A. Baitursinov Kostanay State University (A. Baitursinov KSU);
Beijing Institute of Technology (BIT);
Northwestern Polytechnical University (NPU);
Nanjing University of Science and Technology (NUST);
Non-for-profit Partnership National Electronic-Information Consortium (NEICON).