Bakalárske štúdium denné

Anglický jazyk a kultúra (neučiteľský študijný program)

Študijný plán

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Študijný plán

Učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry

Študijný plán

Učiteľstvo pedagogiky a anglického jazyka a literatúry

Študijný plán

Učiteľstvo psychológie a anglického jazyka a literatúry

Študijný plán

Učiteľstvo techniky a anglického jazyka a literatúry

Študijný plán

Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry

Študijný plán

Učiteľstvo výtvarného umenia a anglického jazyka a literatúry

Študijný plán