Research

Current projects

ESF, OP Ľudské zdroje ITMS 312011Z815, 2020-
Skvalitňovanie praktickej prípravy budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre
Leading Researcher: prof. PaedDr. Jana Duchovicova, PhD.
Co-researchers: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., doc. Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Elena Kovačiková, PhD.

KEGA 020UKF-4/2020, 2020-2022
Designing a textbook and multimedia support for courses developing intercultural communicative competence in English language with regard to the needs of tourism industry
Leading Researcher: Mgr. Zuzana Sandorova, PhD.
Co-researchers: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Ingrid Kalaziova, PhD., Mgr. Petra Ivenz

KEGA 002UKF-4/2020, 2020-2022
Positive Psychology in Teaching English
Leading Researcher: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Co-researchers: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., doc. PhDr. Božena Horváthová, Mgr. Jana Kamenická

KEGA 003TU Z-4/2020
Support of foreign language education via merging technical and language content teaching at non-philological universities
Leading Researcher: Mgr. Jaroslava Štefková, PhD., Technická univerzita vo Zvolene
Co-researchers: doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD. , Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

ERASMUS+ 2019-1-IE02-KA203-000693, 2019-2022
3D printing support service for innovative citizens
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.
spoluriešiteľ: doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

APVV-15-0368, 2016-2020
Practice in the centre of the subject specific-didactics, subject field didactics in the centre of preparation for practice
Co-researchers: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Elena Kováčiková, PhD., Mgr. Juraj Datko, PhD., Mgr. Daniela Sorádová

Past projects

RP ZML-2018/1-945:191006, 2018-2019
Integrácia vzdelávania a výskumu na UKF s ohľadom na spoločenské potreby a požiadavky praxe,
Co-researchers: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., Mgr. Diana Židová, PhD.

VEGA 1/0062/17, 2017-2019
Slovak teachers’ English language pronunciation anxiety
Leading Researcher: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Co-researchers: prof. PhDr. Eva Malá, CSc., doc. PhDr. Katerina Gajdáčová Veselá, PhD., Mgr. Daniela Sorádová

KEGA 006UKF-4/2017, 2017-2019
Contrastive analysis as an effective supporting method of teaching English pronunciation at primary schools
Leading Researcher: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Co-researchers: doc. PhDr. Božena Horváthová, PhD., Mgr. Eva Reid, PhD., Mgr. Elena Kováčiková, PhD., Mgr. Juraj Datko, PhD., Mgr. Daniela Sorádová, Mgr. Klaudia Pauliková

RP 001UKF-2/2016, 2016-2019
Internationalisation of the Educational Process and Academic Environment at CPU in Nitra
Co-researchers: PhDr. Zuzana Tabačková, PhD., Mgr. Ivana Žemberová, PhD.

APVV- 2015-2019
Assessment of teacher competencies
Co-researcher: prof. PhDr. Eva Malá, CSc.