Publications

2022

HRDLIČKOVÁ, Z.: A Lexical Analysis of Reading Materials Presented in Advanced Secondary School Textbooks. Nitra: UKF. 2022. ISBN 978-80-558-1975-4.

KAMENICKÁ, J.: Brain-Based TEFL. Nitra: UKF. 2022. ISBN 978-80-558-1991-4. (Click to browse.)

2021

KAMENICKÁ, J.; KRÁĽOVÁ, Z.: Positive Emotions in Teaching Foreign Language Vocabulary. Nitra: UKF. 2021. ISBN 978-80-558-1729-3. (Click to browse.)

SÁNDOROVÁ, Z. a kol.: Cultural Specifics of Selected English-Speaking Countries. Nitra: UKF. 2021. ISBN 978-80-558-1833-7.

2020

KÁLAZIOVÁ, I.: Úspešná maturita anglický jazyk B1. Košice: TAKTIK. 2020. ISBN 978-80-8180-130-3.

 

KÁLAZIOVÁ, I.; VESELÁ, K. G.: Contrastive Phraseology. Nitra: UKF. 2020. 158 s. ISBN 978-80-558-1609-8.

 

KOVÁČIKOVÁ, E.: English for Specific Purposes in Higher Education through Content and Language Integrated Learning. Cambridge Scholars Publishing. 2020. ISBN 978-1-5275-4701-8.

 

REID, E.: English Language Education to Pupils with General Intellectual Giftedness. Berlin: Peter Lang. 2020. ISBN 978-3-631 80671-5.

2019

KÁLAZIOVÁ, I.: Úspešná maturita anglický jazyk B2. Košice: TAKTIK. 2019. ISBN 978-80-8180-128-0.

 

KAMENICKÁ, J; KOVÁČIKOVÁ, E.: Emotional Engagement in Teaching English Vocabulary. Praha: Verbum. 2019. ISBN 978-80-87800-51-5.

 

KRÁĽOVÁ, Z.; KOVÁČIKOVÁ, E.; DATKO, J.; GULLIVER, J. H.:  Slovenská a anglická výslovnosť. Nitra: UKF. 2019.

 

    REID, E.: Gifted Education Programmes. In: GONZÁLEZ-DAVIES, M.; LAVIOSA, S.: The Routledge Handbook of                Translation and Education. Abingdon: Routledge. 2019. ISBN 978-11-389-1126-0.

 

ŠTEFANČÍKOVÁ, I.: Selected Topics in Children’s and Juvenile Literature. Hradec Králové: Gaudeamus. 2019. ISBN 978-80-7435-754-1.

 

VESELÁ, K. G.: Essentials of English Lexicology. Nitra: UKF. 2019. ISBN 978-80-558-1440-7.

 

2018

VESELÁ, K. G.: Academic Writing: Writing Research Papers in English for Slovak and Czech Students. Nitra: UKF. 2018. ISBN 978-80-558-1327-1.

2017

HORVÁTHOVÁ, B.; REID, E.; KOVÁČIKOVÁ, E.; DATKO, J.: Teaching Strategies in the Context of Foreign Language Lessons. Nitra: UKF. 2017. ISBN 978-80-558-1225-0.

 

PAULIKOVÁ, K.; SORÁDOVÁ, D. (eds.): Foreign Languages and Cultures 2017. Nitra: UKF. 2017. ISBN 978-80-558-1253-3.

2016

KOVÁČIKOVÁ, E.; VESELÁ, K. G.: Základy didaktiky cudzích jazykov. Nitra: UKF. 2016. ISBN 978-80-558-1050-8.

 

KRÁĽOVÁ, Z.: Foreign Language Anxiety. Nitra: UKF. 2016. ISBN 978-80-558-1125-3.

 

HORVÁTHOVÁ, B.; PUSCHENREITEROVÁ, J. (eds.): Teaching Together, Learning Together: English Language Teaching Ideas (ELTI). Nitra: UKF. 2016. ISBN 978-80-558-0974-8.

2015

POKRIVČÁKOVÁ, S. et al.: Teaching Foreign Languages to Learners with Special Educational Needs: E-textbook for Foreign Language Teachers. Nitra: UKF. 2015. ISBN 978-80-558-0941-0.

 

BAKAY-ZÁHORSKÁ, M.; KRÁĽOVÁ, Z.: Slovak Cultural Heritage in the USA – Periodicals. Nitra: UKF. 2015. SBN 978-80-558-0874-1.

 

REID, E. et al.: Cool English School 3 – Workbook. Košice: TAKTIK. 2015. ISBN 978-80-89530-99-1.

 

REID, E. et al.: Cool English School 3 – Pupil’s Book. Košice: TAKTIK. 2015. ISBN 978-80-8180-000-9.

2014

DATKO, J.; PUSCHENREITEROVÁ, J. (eds.): e-TEFL: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej konferencie. Nitra: UKF. 2014. ISBN 978-80-558-0730-0.

 

ŽEMBEROVÁ, I. (ed.): Foreign Languages and Cultures 2013/2014. Nitra: UKF. 2014. ISBN 978-80-558-0635-8.

 

VESELÁ, K.; PUSCHENREITEROVÁ, J.; DATKO, J.; BODORÍK, M.: Multimedia in TEFL. Nitra: UKF. 2014. ISBN 978-80-558-0721-8.

 

REID, E.: Intercultural Aspects in Teaching English at Primary Schools. Frankfurt: Peter Lang AG. 2014. ISBN 978-36-316-5553-5.

 

GADUŠOVÁ, Z. et al.: Formovanie kompetencií uvádzajúceho učiteľa. Nitra: UKF. 2014. ISBN 978-80-558-0643-3.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S. et al.: CALL and Foreign Language Education. Nitra: UKF. 2014. ISBN 978-80-558-0621-1.

2013

POKRIVČÁKOVÁ, S.: CLIL Research in Slovakia. Hradec Králové: Gaudeamus. 2013. ISBN 978-80-7435-302-4.

 

TABAČKOVÁ, Z. (ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 10. Nitra: UKF. 2013. ISBN 978-80-558-0462-0.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S.: Teaching Techniques for Modern Teachers of English. Nitra: ASPA. 2013. ISBN 978-80-89477-70-4.

 

GADUŠOVÁ, Z.; HAŠKOVÁ, A.; MALÁ, E.; MUNKOVÁ, D.: Technology of Education Terminology in Use. Praha: Verbum. 2013. ISBN 978-80-87800-03-4.

 

HORVÁTHOVÁ, B.: Methods in Researching and Teaching Language Learning Strategies. Nitra: ASPA. 2013. ISBN 978-80-89477-11-1.

 

HORVÁTHOVÁ, B.: Language Learning Strategies in Listening Comprehension. Nitra: ASPA. 2013. ISBN 978-80-89477-13-5.

 

HORVÁTHOVÁ, B. et al.: Mapping and Applying Research in Foreign Language Education. Nitra: UKF. 2013. ISBN 978-80-558-0281-7.

2012

VESELÁ, K.: Teaching ESP in New Environments: CA-CLIL. Nitra: ASPA. 2012. ISBN 978-80-9-89477-06-7.

 

MALÁ, E.: Old English Morphology. Praha: Verbum. 2012. ISBN 978-80-905177-8-3.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S. et al.: Research in Foreign Language Education. Brno: MSD. 2012. ISBN 978-80-7392-193-4.

 

TABAČKOVÁ, Z.; GÁLOVÁ, S.: Translatológia aj pre netranslatológov: Rozmýšľame o preklade. Nitra: ASPA. 2012. ISBN 978-80-89477-09-8.

 

HORVÁTHOVÁ, B. et al.: New Directions in Teaching Foreign Languages. Brno: MUNI Press. 2012. ISBN 978-80-210-6003-6.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S. (ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. Nitra: UKF. 2012. ISBN 978-80-558-0184-1.

 

ŽEMBEROVÁ, I. (ed.): 15 rokov KLIŠ PF UKF v Nitre. Nitra: UKF. 2012. ISBN 978-80-558-0079-0.

2011

HVOZDÍKOVÁ, S; TURČINOVÁ, K. (eds.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 8. Nitra: UKF. 2011. ISBN 978-80-8094-944-0.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S. et al.: The Handbook of Academic Research in Applied Linguistics, Language Pedagogy, Cultural and Literary Studies. Nitra: UKF. 2011. ISBN 978-80-558-0028-8.

 

VESELÁ, K. et al.: CA-CLIL: Blending the Unblendable?. Nitra: UKF. 2011. ISBN 978-80-558-0006-6.

 

STRANOVSKÁ, E.: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry. Brno: MSD. 2011. ISBN 978-80-7392-181-1.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S.; LAUKOVÁ, D. (eds.): Metodické materiály pre vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL. Nitra: UKF. 2011.

 

HORVÁTHOVÁ, B.: Stratégie učenia sa odborného jazyka v blended learningu. Nitra: ASPA. 2011. ISBN 978-80-89477-05-0.

 

JECHOVÁ, L. et al.: Survey of Children’s and Juvenile Literature. Brno: MSD. 2011. ISBN 978-80-7392-170-5.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S. (ed.): Current Issues in Teaching Foreign Languages. Brno: MUNI Press. 2011. ISBN 978-80-210-5608-4.

 

UŽÁKOVÁ, M. et al.: English Syntax: Theory and Practice. 2nd Revised Edition. Nitra: ASPA. 2011. ISBN 978-80-89477-04-3.

2010

MÜGLOVÁ, D. et al.: Cudzie jazyky s deťmi – kreatívne a hravo. Nitra: UKF. 2010. ISBN 978-80-8094-756-9.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S. et al.: Modernization of Teaching Foreign Languages: CLIL, Inclusive and Intercultural Education. Brno: Masarykova univerzita. 2010. ISBN 978-80-210-5294-9.

 

VESELÁ, K. (ed.): Cudzie jazyky a kultúry v škole 7. Nitra: UKF. 2010. ISBN: 978-80-8094-775-0.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S.; LAUKOVÁ, D. (eds.): Metodické materiály pre vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ prostredníctvom metodiky CLIL. Nitra: UKF. 2010.

 

HORVÁTHOVÁ, B. et al.: Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov na KLIŠ PF UKF v Nitre 2010/2011. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-9696419-2.

 

POKRIVČÁKOVÁ, S.: Modern Teacher of English. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-969641-1.

 

UŽÁKOVÁ, M.: English Syntax: Theory and Practice. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-89477-00-5.

 

VESELÁ, K.; RUPPEL, C. L.: Academic Writing. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-89477-03-6.

 

ŽEMBEROVÁ, I.: Teaching English through Children’s Literature. Nitra: ASPA. 2010. ISBN 978-80-89477-02-9.