Rigorózne konanie

PaedDr. – Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov

PhDr. – Anglický jazyk a kultúra v odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

Rigorózne konanie