Mgr. Klaudia Paulíková, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Klaudia Pauliková, Mgr., PhD.
E-mail: kpaulikova@ukf.sk
Kancelária: DRB02220

Vzdelanie a vedecká príprava

2012 – 2015: PF UKF v Nitre – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st.)
2015 – 2017: PF UKF v Nitre – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Učiteľské štúdium, magisterský II. st.)

Doktorandské štúdium

zYDAJ15d – didaktika anglického jazyka a literatúry (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)

Zamestnania

2015 – 2017 Jazyková škola GO Nitra – Lektorka anglického jazyka
2010 – 2012 Mestský basketbalový klub Komárno – Komunikácia so zahraničnými klientmi, organizácia podujatí v zahraničí
2009 – 2010 Slovenské lodenice, a.s. Komárno – Asistentka / Tlmočníčka
2008 – 2009 Akadémia vzdelávania Komárno – Manažérka vzdelávania
2007 – 2008 Jazyková škola Marty Lopatovej – Lektorka anglického jazyka

Pedagogická činnosť

Anglický jazyk pre akademické účely I
Anglický jazyk pre akademické účely II