Mgr. Jana Kamenická, PhD.

Meno a priezvisko, tituly: Jana Kamenická, Mgr., PhD.
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jana-Kamenicka
E-mail: jkamenicka@ukf.sk
Telefón: +421 37 6408 235
Kancelária: DRB02160

Vzdelanie a vedecká príprava

2009 – 2013: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch (anglicko-slovenské)
2013 – 2016: PF KU v Ružomberku – učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry (Učiteľské štúdium, bakalársky I. st.)
2016 – 2018: PF UKF v Nitre – učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Učiteľské štúdium, magisterský II. st.)
2018 – 2021: PF UKF v Nitre – didaktika anglického jazyka a literatúry (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st.)

Zamestnania

2009 – 2011: Prekladateľská a tlmočnícka činnosť, FINELUX; tlmočenie na medzinárodnej výstave svietidiel v Hong-Kongu
2011 – 2016: Prekladateľská a tlmočnícka činnosť, UNIKOR
2012 – 2018: Komunikácia a aktualizácia údajov partnerských spoločností programu SPHERE; EFIN
2014 – 2016: Pracovná stáž, Súkromné bilingválne gymnázium v Ružomberku (výučba anglického jazyka a literatúry)
2017: Prekladateľská a tlmočnícka činnosť, IMP EUROPE; tlmočenie na GSA & IMP Event v Klagenfurte
2018 – 2019: Výučba anglického jazyka, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
2018 – 2021: Doktorandka na KLIŠ PF UKF v Nitre
2021 – doteraz: Odborná asistentka na KLIŠ PF UKF v Nitre

Pedagogická činnosť

Anglický jazyk pre akademické účely I.
Cudzí jazyk I.
Cudzí jazyk II.
Čítanie s porozumením
Fonetika a fonológia AJ
Korektívna výslovnosť
Morfológia AJ
Multimédiá vo výučbe cudzích jazykov
Odborná angličtina pre doktorandov I.
Počúvanie s porozumením
Praktická fonetika a fonológia anglického jazyka
Základy didaktiky anglického jazyka a literatúry

Ocenenia

2016: Cena dekana PF KU za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu
2017: Ocenená víťazná báseň „The Red Life Belt“ asociáciou SCELT – The Slovak Chamber of English Language Teachers
2018: Cena dekana PF UKF za mimoriadne výsledky v štúdiu
2021: Cena rektora UKF za článok „Apple Tree Model of Emotion-Involved Processing: Videos for Emotions and Foreign Language Learning“

Ostatné aktivity

Recenzentka pre SAGE Open
Katedrový plánovač
Správca KLIŠ webstránky

Absolvované domáce a zahraničné jazykové a pracovné pobyty

04-05/2008: Jazykový pobyt na „SOL School“, Barnstaple, Veľká Británia
10/2010: Tlmočenie na medzinárodnej výstave „HKTDC Hong Kong International Lighting Fair“, Hong-Kong
06-08/2014: A member of frozen yogurt bar staff pre “Mooch Frozen Yogurt”, Dublin, Írsko
2017: Tlmočenie na medzinárodnom seminári o kryptomenách, Klagenfurt, Rakúsko
*2020: Národný štipendijný program SR – Získané štipendium na Kansai University v Osake, Japonsko – Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19 nebolo možné zatiaľ uskutočniť.

Účasť na riešení najvýznamnejších vedeckých projektov

VEGA:
1/0062/17 Úzkosť z hovorenia v angličtine u učiteľov anglického jazyka na Slovensku (riešiteľ)

KEGA:
006UKF-4/2017 Kontrastívna analýza ako efektívna podporná metóda vyučovania anglickej výslovnosti na ZŠ (riešiteľ)
002UKF-4/2020 Pozitívna psychológia vo vyučovaní anglického jazyka (riešiteľ)

UGA:
V/6/2019 Pozitívna psychológia vo výučbe anglického jazyka (zodpovedný riešiteľ)
V/7/2020 Pozitívna psychológia v praxi TEFL (zodpovedný riešiteľ)

Prehľad najvýznamnejších publikácií

Publikácie indexované v databázach Web of Science alebo Scopus

Positive emotional stimuli in teaching foreign language vocabulary / Zdena Kráľová, Jana Kamenická, Anna Tirpáková, 2022. DOI: 10.1016/j.system.2021.102678. In: System. – ISSN 0346-251X, Vol. 104

Apple Tree Model of Emotion-Involved Processing: Videos for Emotions and Foreign Language Learning / Jana Kamenická, 2021. DOI 10.15503/jecs2021.1.103.116. In: Journal of Education Culture and Society. – ISSN 2081-1640, Roč. 12, č. 1 (2021), s. 103-116.

Vedecké monografie

Emotional Engagement in Teaching English Vocabulary / Jana Kamenická, Elena Kováčiková ; recenzent: Jana Bírová, Eva Reid. – 1. vyd. – Praha : Verbum, 2019. – 138. – ISBN 978-80-87800-51-5.

Positive Emotional Stimuli in Teaching Foreign Language Vocabulary / Jana Kamenická, Zdena Kráľová ; recenzent: Eva Malá, Magdaléna Bilá. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2021. – 173. – ISBN 978-80-558-1729-3.

Publikácie v ostatných časopisoch

How to Enjoy the Journey: Foreign Language Vocabulary Learning and Teaching / Jana Kamenická, 2019. DOI 10.18355/PG.2019.8.2.2. In: Slavonic Pedagogical Studies Journal. – ISSN 1339-8660, Roč. 8, č. 2 (2019), s. 277-295.

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách

Emotions and Foreign Language Learning: A Mysterious Relationship / Jana Kamenická, Zdena Kráľová, 2019. In: International Conference on New Music Concepts and Inspired Education : Proceeding Book Vol. 6, Treviso Apr 13, 2019 – Apr 14, 2019 / ed. Michelle Della Ventura. – Treviso : Accademia Musicale Studio Musica, 2019. – ISBN 978-88-944350-0-9, P. 141-145.

Engagement Techniques for Teaching Vocabulary in ELT / Jana Kamenická ; recenzent: Martin Bílek, Juraj Komora, 2019. In: Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 21. november 2018 ; editori Jana Duchovičová, Dominika Hošová, Rebeka Štefánia Koleňáková. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2019. – ISBN 978-80-558-1408-7, S. 457-466.

Ostatné

Foreign Language Anxiety : Post-Communist Country Context ; editor Zdena Kráľová, Jana Kamenická. – 1. vyd. – Praha : Verbum, 2019. – 136 s. – ISBN 978-80-87800-50-8.