KLIŠ sa mení na KAJaK

Akademický Senát PF UKF v Nitre schválil nový názov katedry – s platnosťou od 14. septembra 2021 sa Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií (KLIŠ) volá Katedra anglického jazyka a kultúry (KAJK)