Foreign Languages and Cultures 2019 (ŠVOČ)

Drahí študenti, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií Vás pozýva na študentskú konferenciu “Foreign Languages and Cultures 2019“ (ŠVOČ), ktorá sa uskutoční 15. 5. 2019 v priestoroch našej katedry. Pozývame študentov, aby prezentovali svoje odborné práce týkajúce sa teórie a praxe lingvodidaktiky, lingvistiky, translatológie, anglofónnych literatúr a anglofónnych kultúr. Konferencia je určená pre študentov bakalárskych a […]

Foreign Languages and Cultures 2019 – Súťažná prehliadka prác študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Dňa 15.mája 2019 sa na Katedre lingvodidaktiky a interkultúrnych  štúdií uskutočnila každoročná prehliadka prác ŠVOČ. Tentokrát sa jej zúčastnili dvaja študenti bakalárskeho a šesť študentov magisterského stupňa štúdia. Kým na bakalárskom stupni sa predstavili práce jazykovedného zamerania, v magisterskej sekcii bol záber širší, a okrem jazykovedy boli zastúpené aj oblasti didaktiky anglického jazyka, literatúry, kultúry a translatológie. Vo svojich prezentáciách […]

Mgr. Petra Ivenz

When I was in my last year of high school, it was time for me to decide on a university. I knew that I wanted to study English language but I wasn’t exactly sure about the best study programme. When I was little I wanted to be a teacher, but later when I turned 18 […]